Måden du trækker vejret på har betydning for, hvordan du har det – fysisk såvel som psykisk.

Mange af os går rundt og har spændinger, der sætter sig i kroppen og hæmmer den frie vejtrækning, som ikke bare påvirker vores velvære, men også vores helbred.

Denne formiddag vil vi fokusere på at skabe mobilitet og frigøre spændinger omkring åndedrættet, så vi kan opnå et bedre og friere flow i kroppen.

Det vil være en blanding af yoga og pranayama – åndedrætsøvelser.

Lørdag 25.1. Kl 10.30 – 12.30 i Avlsgården, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte

Prisen er 250kr.

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til yoga@trinefoss.dk og indbetale beløbet på mobile pay 612888