Mange af os bruger tiden omkring nytår til at reflektere over ting, vi gerne vil ændre i det nye år. Ofte udmøntes dette i egentlige nytårsforsæt, hvor vi lover os selv, at denne gang skal der ske ændringer. 

Allerede et par uger inde i januar er det svært for de fleste at holde nytårsforsættet, og på den lange bane er det kun en ud af ti, det lykkes for at skabe varig forandring.

At bruge denne tid af året til at reflektere over ændringer er ikke noget nyt. Tilbage i alle gamle traditioner har det været en fast praksis at arbejde med at give slip på det, der ikke længere tjener en, og give plads til nye mål og drømme. Det har dog ikke haft noget med kalenderåret at gøre, men har været påvirket af solhverv – den mørkeste tid på året, hvor naturen trækker sig sammen og går i dvale for at hente energi til at spire og kunne vokse frem på ny mod lysets komme.

Men hvorfor er det så svært for de fleste mennesker at være tro mod det, vi lover os selv? Vi ved jo, at det vi ønsker at ændre vil være godt for os, ellers ville det ikke give nogen mening. Så problemet er ikke mangel af viden om det bedre, men måske mere mangel af evne til at styre de mere ikke-rationelle sider af vores natur. En stor del af vores opførsel er baseret på meget hurtige, instinktive, følelsesmæssige reaktioner. Så selvom vi er i stand til at se, hvad der er bedst for os ud fra rationelle tankeprocesser, så er sådanne beslutninger ofte mindre magtfulde end vores instinktive følelser, vi handler på. Derfor bukker vi under for fristelsen til ikke at tage løbeturen, selvom vi ønsker at komme i bedre form, at spise kagen selvom ønsket er at tabe sig osv., osv………… Jeg tror, de fleste af os kender det.

Nu er vi heldigvis ikke så langt inde i januar, så der kan stadig gøres noget ved det. Erfaring viser, at det kan være en hjælp til at opnå varig forandring, at lave små delmål, så det bliver lettere at overskue, at fortælle familie og venner om nytårsforsættet, både for at de kan støtte en, men også fordi der er en tendens til, at det er sværere at tabe ansigt overfor andre end overfor sig selv, samt løbende at minde sig selv om fordelene ved den forandring, man ønsker, og give sig selv små belønninger, hver gang et delmål er nået.

God fornøjelse ❤️