Ja, det spørgsmål bør nok besvares med et andet spørgsmål – hvad vil det sige at være god til yoga? Er det noget, der kan defineres?

Vi er så vante til, at alt kan måles, vejes, ses og bedømmes – så meget, at det ofte præger vores måde at agere på. Vi er vokset ud af et samfund, hvor dem, der kan bedst, også bliver belønnet med de højeste karakterer.

Hvis vi kunne give karakterer i yoga, hvad skulle kriterierne så være? Hvad er det, vi vil måle og bedømme udfra?

INGEN kan se, hvor meget eller hvor lidt den enkelte får ud af sin yoga. Vores kroppe er forskellige, vores sind er forskelligt, og derfor vil vores udgangspunkt altid være forskelligt, og output vil aldrig kunne sammenlignes.

I yoga gælder det om at lytte indad og stole på det, du oplever. Stole på, at det du oplever er noget, der sker i din krop, i dit sind, og at det har sin helt egen værdi.

Det visuelle, det der kan ses og bedømmes, må aldrig blive det vigtigste. Hvis det bliver selve målet, tager vi blot vores vaner og handlemønstre – karaktergivningen – med ind på yogamåtten. Tag hellere det, du oplever i yogaen, de små aha-oplevelser, med dig ud i livet.

Det er trods alt livet, der er det vigtigste.