Når vi lytter, skaber vi plads

Når vi sætter os ned ved siden af et andet menneske og lytter med vores fulde opmærksomhed, skaber vi et rum, hvor den anden får mulighed for at udfolde sig – vi giver dem plads. 

De fleste af os har måske svært ved bare at lytte. Vi har svært ved at holde koncentrationen på det, der bliver sagt, vores tanker vandrer, og vi kommer hurtigt med gode råd, giver forslag til løsninger. Men ofte er pladsen og rummet det bedste, vi kan give: det rum, hvor der er mulighed for at ting kan udfolde sig, og nye tanker kan opstå. 

Det gælder også, når vi begynder at lytte til os selv. Nogle føler måske, at de lytter for meget til deres egne tanker, når de bliver revet med af tankernes evige strøm – men at lytte til kroppen, åndedrættet og sindet på en nysgerrig, observerende måde er noget andet, nemlig at give os selv opmærksomhed.

Gennem yoga, åndedrætsøvelser og meditation retter vi opmærksomheden indad. Vi lytter, og gennem den lytten skaber vi plads. Plads i kroppen, der får os til at føle os mere frigjorte i vores bevægelser, plads til at vi kan trække vejret friere, og plads til at se vores tanker og tankemønstre, som de er, og som de udfolder sig. Der skabes et rum med plads til, at vi kan være os selv med alt det, der følger med, både de gode sider og de sider vi helst ikke vil se, plads til kreativiteten, følelserne, handlekraften osv. 

Når vi kan rumme os selv, har vi meget lettere ved at rumme dem omkring os med deres fejl og sorger, lettere ved at lytte og holde rum.

Når vi lytter, giver vi plads – og plads er liv. Det er her, livet kan udfolde sig.