Kære Alle

Forude er lyset, forude er foråret.🍀

“Vi mennesker har en fælles tendens til for alt i verden at ville have sikkerhed, når alt omkring os forandrer sig. Når livet er svært bliver det vores hovedprioritet at få fast grund under fødderne. Men sandheden er, at uanset om vi er det bevidste eller ej, så vil livet altid være præget af forandring.”

Dette er fra Pema Chodrons bog “At leve smukt med uvished og forandring”.

Alting vil altid være i forandring, i bevægelse.

Det er til tider svært at rumme, og nogle gange er forandringerne større eller mere voldsomme, end vi ønsker os. For bevægelse og forandring påvirker os, det påvirker vores rytme, det påvirker vores liv.

Rytmer og rutiner, forudsigelighed og forståelighed er egenskaber, der gør os trygge, der definerer vores liv.

Ligesom vores liv har naturen også en rytme – fra årstid til årstid, fra år til år. Naturen er også i konstant forandring. Intet bliver ved med at være som det er, og det er et vilkår, vi altid har levet med. Vi glædes over en blomst, der vokser frem, over et træ der springer ud. Irriteres når græsset vokser for hurtigt, eller når træets højde begynder at skygge for os.

Med årstidens skiften kommer også lyset. Vi har passeret jævndøgn, og dagene bliver længere og varmere. Og her på de breddegrader vi bor, så er det også et farvel til de mørke dage, til de manglende farver i naturen og til is og frost.

Foråret er en tid, hvor vi arbejder med at give slip på vinterens tyngde for at kunne byde letheden ind. En lethed, der i særlig grad var set frem til efter år med pandemi, en lethed, der kan ses overskygget af krig, tab og meningsløshed.

Ifølge yin-yang teorien er alt i universet styret af modsatrettede, men indbyrdes afhængige kræfter.

Yin og yang kan ikke eksistere uden hinanden, og kan kun forstås relativt til hinanden. Lyset kan kun bestemmes ud fra mørke, og stilstand kan kun forstås i relation til bevægelse.

Deres dynamik er, at de altid er i forandring. Yin vil altid transformere sig til yang, og yang vil altid bevæge sig mod yin. Det er hjulet, der drejer.

Prikken i symbolet indikerer endvidere, at der vil altid være yin i yang og omvendt – der vil aldrig være mørke uden en gnist af lys, aldrig lys uden en gnist af mørke.

Gennem yoga og meditation kan vi lære og træne at være åbne for forandring, at hvile i det der er uden altid at ønske, det var anderledes, og at føle os centreret i en uforudsigelig verden.

I yogaen lader vi os inspirere af tusind år gamle tanker fra den traditionelle kinesiske medicin og filosofi samt Ayurvedas principper til at forstå og kunne håndtere os selv, og til at se tingene i et større perspektiv.

Dette forår vil der ud over de ugentlige hold, være 2 onsdagaftener med fokus på Ayurveda og en lørdags workshop med fokus på søvn. Se herunder for mere beskrivelse.

Velkommen på yogamåtten 🧘‍♀️

Kærlig hilsen

Trine

❤️